Bóg się rodzi...

 

"To zaś jest imię, którym je będą nazywać.
Pan moją sprawiedliwością".

(Jr 33, 16)

 

Pełni wiary i miłości do przychodzącego na świat Jezusa,
jesteśmy znakiem Jego obecności w świecie.
Niech ta sprawiedliwa obecność
będzie jeszcze bardziej czytelnym znakiem
w świecie pełnym chaosu i niepokoju.

Bóg jest z nami.

Bóg jest naszą sprawiedliwością.

Błogosławionej obecności Pana.

 

ks. Marcin Rozmus
wraz ze współpracownikami
i całą wspólnotą Grup Apostolskich RAM Archidiecezji Krakowskiej