Biblijne Dni Skupienia

W dniach 26-28 listopada w naszym ośrodku w Suchem zgromadziliśmy się na Biblijnych Dniach Skupienia. Jak wskazuje sama nazwa rekolekcji, naszym tematem przewodnim było poznawanie Pisma Świętego. Ks. Kacper Nawrot zapoznał wszystkich uczestników z dwudziestoma metodami czytania Biblii. Skupiliśmy się na zgłębieniu trzech z nich: Targum, Lectio divina oraz metody historyczno-krytycznej. Na konferencjach oraz spotkaniach w grupach rozważaliśmy fragment z Ewangelii Św. Łukasza dotyczący Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, za pomocą każdej z wymienionych wcześniej metod. Dzięki temu mogliśmy lepiej poznać historię Maryi, która w tak młodym wieku została Matką Jezusa. Na Dniach Skupienia każdy z nas znalazł czas na rozmowę z Bogiem w czasie modlitwy brewiarzem, a także wieczornych adoracji. Nie brakło również czasu na wspólną zabawę i integrację.

tekst: an. Natalia Wajda