Adwentowe Dni Skupienia

Tegoroczne adwentowe Dni Skupienia dla animatorów i moderatorów przybrały wyjątkową formę, jaką były cztery spotkania online, w cztery poniedziałki adwentu, prowadzone przez czterech szczególnych gości. Każda konferencja, była poprzedzona wspólnie odmawianymi Nieszporami w celu wprowadzenia atmosfery skupienia i modlitwy. Animator i moderator, pełniący ważną rolę w naszej wspólnocie, aby coś od siebie dać, sam musi to mieć, dlatego też nasi goście ukazali nam cztery różne odsłony oczekiwania, abyśmy mogli jeszcze głębiej przeżyć czas przygotowania na przyjście małego Jezusa. 

W trudnym czasie, jaki obecnie przeżywamy warto było pochylić się nad tematem oczekiwania. Oczekujemy powrotu do „normalności”, jednakże może właśnie w tym nadzwyczajnym czasie powinniśmy zauważyć przestrzeń do zmian. Wyjątkowi goście, prowadzący dla nas konferencje starali się uzmysłowić nam, na jak wiele rzeczy, w naszym życiu, czekamy. Nasze oczekiwania, jak mówili prowadzący, nie mogą być jedynie biernym wegetowaniem. Musimy „wziąć sprawy w swoje ręce”, a także wyjść z pewnej strefy komfortu. Może by tak jeszcze wziąć Jezusa i Maryję za rękę i oczekiwać razem z nimi? 

Adwent jest doskonałym czasem, aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad istotą Narodzenia Boga zarówno w Betlejem, jak i w naszych sercach. Nasi goście, mianowicie ks. Sebastian Baster, Izabela i Bartłomiej Chrzan, ks. Kamil Gołuszka, oraz diakon Wiktor Tarczyński, spoglądając z różnych odsłon oczekiwania, wskazali nam, jak powinniśmy przeżyć ten wyjątkowy czas, nie zatracając istoty Bożego Narodzenia. 

tekst: Natalia Paciorek