3. rocznica śmierci ks. Antoniego Sołtysika

"O tyle świat ma sens, o ile istnieje człowiek.
Istnieje w nas obowiązek ewangelizacji, czyli głoszenia,
że Chrystus umarł i zmartwychwstał oraz że jesteśmy wezwania
byśmy byli dziećmi Bożymi.
Aby to mówić trzeba samemu tym się przejąć
i nie zgubić tej prawdy, bo ona jest w życiu najistotniejsza".
(ks. Antoni Sołtysik)

 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w 3. rocznicę śmierci ks. Antoniego Sołtysika. 

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności za kapłana,
którego trud, wysiłek i miłość do młodych zaowocowała
powstaniem Grup Apostolskich i reaktywacją KSMu.