1. Nasze Domy Rekolekcyjne służą pomocą duszpasterzom w wyjazdach z młodzieżą parafialną i wspólnotową. Domy przeznaczone są dla grup zorganizowanych.

2. Rezerwacji dokonuje się osobiście, telefonicznie lub mailowo w Duszpasterstwie Grup Apostolskich RAM Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie, ul. Wiślna 12/7, tel. 12 628 82 29, 785 194 568, mail: biuro@grupyapostolskie.pl

3. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem pobytu należy potwierdzić swój przyjazd.

4. Podczas rezerwacji domu należy podać przewidywaną ilość uczestników i sposób końcowego rozliczenia.

5. Wynajem domu dokonywany jest na podstawie podpisanej umowy.

6. Wynajmujący są zobowiązani do zgłoszenia usterek/szkód powstałych w czasie pobytu grupy, dbając jednocześnie o ład i czystość w budynku.

7. Wynajmujący są zobowiązani do przestrzegania REGULAMINU DOMU REKOLEKCYJNEGO.

8. Nasze domu nie są wyposażone w pościel. Należę we własnym zakresie zapewnić śpiwór oraz obuwie zamienne.

9. Wynajem Domu nie obejmuje wyżywienia. Wynajmujący ma dostęp do kuchni i jej wyposażenia. W kuchni należy zachować porządek, czystość oraz używać sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

10. Koszt pobytu w naszych domach uzależniony jest od wielkości grupy:

ilość osób (wszystkich) koszt 1 os./dzień
15 - 25 os. 45 zł
26 - 40 os. 40 zł
41 os. i więcej 35 zł

Istnieje możliwość negocjacji cen!