Rada RAM

W skład Rady RAM wchodzą wszyscy Moderatorzy oraz 15. Animatorów wybieranych na Walnym Zgromadzeniu.

Poniżej prezentujemy przedstawicieli Animatorów w Radzie RAM.

Piotr Bujas  
Klaudia Bulda  
Marcin Drąg
Filip Filipowski
Magdalena Jaśkowiec
Agnieszka Łyczak
Piotr Molus
Grzegorz Świstak
Marcin Świstak
Mateusz Urban
Daria Wątorek
Justyna Wilkołek
Rafał Wilkołek
Michał Wziątek  
Joanna Zagata