Rada RAM

W skład Rady RAM wchodzą wszyscy Moderatorzy oraz 15. Animatorów wybieranych na Walnym Zgromadzeniu.

Poniżej prezentujemy przedstawicieli Animatorów w Radzie RAM.

Kamil Antolak  
Marta Bartoszko  
Piotr Bujas
Milena Domagała
Marcin Drąg
Hubert Małysiak
Bartosz Mikrut
Małgorzata Sołtys
Dominika Szyszka
Grzegorz Świstak
Daria Wątorek
Joanna Zagata
Grzegorz Ziarko