Jak założyć GA w parafii?

Aby w parafii oficjalnie utworzyć Grupę Apostolską trzeba spełnić następujące warunki:


1. Informacja – zebranie młodzieży (co najmniej 5 osób) i zaznajomienie ich ze Stowarzyszeniem RAM (Statut, cele, charyzmat, historia, metody działania, struktura organizacyjna, patronowie symbolika itp.)

2. Organizacja
 – zorganizowanie grupy we wspólnotę (cotygodniowe spotkania, miejsce spotkań, terminy spotkań, wyposażenie salki w krzyż, logo RAM, zdjęcie Jana Pawła II – naszego założyciela, tzw. program działania)


3. Formacja 
– cotygodniowa Msza Święta i spotkanie formacyjne wg programów formacyjnych RAM, pielęgnowanie pobożności tradycyjnej: modlitwa, spowiedź w pierwsze piątki miesiąca, rekolekcje, adoracje itp.

4. Akcja – działanie (apostolstwo w parafii: pomoc ks. proboszczowi, podejmowanie wszelakich inicjatyw religijnych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych itp.)

5. Ewangelizacja – przyprowadzanie innych do Chrystusa.

A także:

  •   Przed oficjalnym przyjęciem grupa musi działać co najmniej jeden rok.
  •   Osoby ją tworzące muszą co najmniej raz być na rekolekcjach formacyjnych Grup Apostolskich – Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
  •   Grupa ubiegająca się o oficjalne przyjęcie musi udokumentować spotkania, które się odbyły w dowolnej formie (zeszyt spotkań, blog, kronika itp.)