Studium Animatora

Studium Animatora czyli „młodzi posłani do młodych”

   Studium Animatora RAM przygotowuje młodych ludzi do pracy z młodzieżą w grupach parafialnych i podczas rekolekcji wakacyjnych. Zajęcia na studium odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty. Kandydaci na animatorów zdobywają podczas nich wiedzę i umiejętności, które pozwalają im skuteczniej i przy pomocy ciekawych metod apostołować wśród swoich rówieśników. W ramach studium odbywają się zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Teologia duchowości
 • Teologia moralna
 • Biblistyka
 • Liturgika
 • Teologia rodziny
 • Katolicka Nauka Społeczna
 • Pedagogika
 • Drama
 • Tańce integracyjne
 • Kurs Lidera
 • Historia Kościoła
 • Media
 • Pierwsza pomoc
 • Muzyka ( dla osób, które chcą posługiwać jako animatorzy muzyczni)

   Studium trwa przez rok, podczas którego kandydaci na animatorów mają zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz uczestniczą w Rekolekcjach Animatorskich i Kursie Nowe Życie z Bogiem. 
Studium kończy egzamin z zakresu wiedzy zdobytej na zajęciach oraz tygodniowe praktyki na turnusach rekolekcji Grup Apostolskich. Po pomyślnie zdanych egzaminach, przebytych praktykach oraz otrzymaniu pozytywnej opinii z parafii i od Rady RAM, kandydaci na animatorów otrzymują błogosławieństwo, krzyż Grup Apostolskich z zieloną wpinką oraz legitymacje animatora RAM. Uroczyste błogosławienie animatorów RAM odbywa się podczas corocznej pielgrzymki młodzieży Archidiecezji Krakowskiej do Centrum Jana Pawła II.


Kto może zostać animatorem RAM?

   Osoba, która:

 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • uczestniczyła w I i II stopniu Rekolekcji Formacji Apostolskich
 • jest przynajmniej w I klasie szkoły średniej
 • otrzymała pozytywną opinię od księdza proboszcza z parafii zamieszkania
 • pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła