Zapisy na rekolekcje

 
UWAGI:
 1. Przy zapisie należy złożyć wypełnioną kartę rekolekcyjną (osobiście lub elektronicznie) oraz dokonać wpłaty składki partycypacyjnej na udział w rekolekcjach na konto bankowe lub w siedzibie RAM.
 2. Całość składki partycypacyjnej i karta zgłoszeniowa (podpisany oryginał) musi być dostarczona do siedziby RAM najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.
 3. Składka partycypacyjna za jeden turnus rekolekcji wynosi 350zł, na rekolekcje animatorskie - 200 zł, dla animatorów bez kursu wychowawcy – 150 zł.
 4. Składkę partycypacyjną za rekolekcje można wpłacić na konto bankowe naszego Duszpasterstwa po wcześniejszym zarejestrowaniu się i uzgodnieniu turnusu na konto: Grupy Apostolskie - Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej 62124014311111001016344243, Bank PEKAO S.A. W tytule przelewu należy wpisać „składka partycypacyjna na rekolekcje (podać nazwę rekolekcji) w (miejsce rekolekcji) w terminie (data rekolekcji) za (imię i nazwisko uczestnika).” 
 5. Nie można zmieniać terminu lub miejsca uczestnictwa w turnusie bez wcześniejszego uzgodnienia.
 6. Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane na rekolekcje. 
 7. W razie rezygnacji na 20 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu zwracamy połowę składki partycypacyjnej.
 8. Rekolekcje Apostolskie mają charakter formacji ciągłej, dlatego należy bezwarunkowo przestrzegać kryterium wieku uczestników.
 9. Nie rezerwujemy terminów rekolekcji.
 10. Rekolekcje rozpoczynają się w dniu oznaczonym o godz. 18.00.
 11. Do domu rekolekcyjnego należy się zgłosić w dniu rozpoczęcia turnusu wyłącznie po godz. 15.00.
 12. Ośrodek należy opuścić w dniu wyjazdu do godz.12.00.