Listopadówka

Zapraszamy na Listopadówkę młodzież z klas 7 i starszą! :) 

XV Archidiecezjalny Konkurs Poezji Religijnej im. Świętej Jadwigi Królowej

Po raz piętnasty ogłaszamy Konkurs Poezji Religijnej dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz starszejW konkursie mogą uczestniczyć piszący wiersze.

Prosimy o nadsyłanie utworów literackich, które nie były nigdzie publikowane, o tematyce religijnej związanej z polskimi świętymi, osobą św. Jana Pawła II, Katedrą Wawelską, Centrum „Nie lękajcie się” jako narodowym mauzoleum i sanktuarium. Każdy autor może przesłać maksymalnie trzy utwory napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem na papierze formatu A4.

Każdy wiersz powinien być opatrzony wyłącznie godłem. Godło, imię i nazwisko autora, oraz dokładny adres należy przesłać w oddzielnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła.

Wiersze spełniające wszystkie zasady regulaminu będą oceniane przez Jury, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.

Termin nadsyłania utworów mija 15 października 2017 roku. Należy je przesyłać na adres: Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, ul. Wiślna 12/7, 31-002 Kraków, z dopiskiem „KONKURS”. 

 

UWAGA! Organizatorzy nie zobowiązują się do informowania wszystkich uczestników o zajętych miejscach. Po posiedzeniu Jury autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami Konkursu, bez podania miejsca. Wyniki będą ogłoszone w dn.21 października w czasie Pielgrzymki Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej do Relikwii bł. Jana Pawła II, po mszy św. Wyróżnione utwory będą wykonane a ich autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego zamieszczania ich w swoich publikacjach.

Prosimy o podanie informacji młodzieży w szkołach, na spotkaniach grup parafialnych i innych.

 

Różaniec do granic

Zapraszamy do zapisów w ramach wydarzenia "Różaniec do granic". 
Informacje na temat tej akcji można znaleźć tutaj

My chcemy udać się na Babią Górę, aby tam wspólnie modlić się o pokój dla naszej ojczyzny 
i dla całego świata. Zachęcamy do włączenia się w to piękne dzieło.
Na naszej stronie na facebook-u utworzyliśmy wydarzenie, a w jego opisie znajdują się 
szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu.

Niech 7 października całą Polskę ogarnie moc modlitwy różańcowej!

 

Spotkanie polsko-chorwackie

To już szósty raz, kiedy młodzież z Polski i Chorwacji spotyka się wspólnie w ramach wymiany.
Tym razem to Goście odwiedzili Wadowice. Spotkanie odbyło się 16 września.

 

Rozpoczynamy Nowy Rok Formacyjny 2017/2018!

Najważniejsze to dobrze rozpoczynać każde kolejne działania :)
My też chcemy wykonać dobry krok.
Dlatego rozpoczynamy z Bogiem, w imię Boga i dla Boga!

Już 30 września (tj sobota) oficjalnie rozpoczniemy nasze działania duszpasterskie w nowym roku formacyjnym. 

O 9:30 w Kościele Świętego Krzyża będzie miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 12:30 w Kaplicy Księdza Arcybiskupa odprawiona zostanie Msza Święta. 

Nasza Schola RAM już przygotowała się do muzycznej oprawy tego wydarzenia. A więcej informacji można znaleźć klikając tutaj

 


Schola RAM

Czas powitań i czas pożegnań

Z dniem 1 września pracę w naszym Duszpasterstwie zakończyła Pani Agnieszka Kobielus ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Dziękujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego na nowej placówce. Szczęść Boże!

 

 

 

Równocześnie witamy w naszym Biurze Panią Zofię Mól i życzymy Bożej opieki i radości płynącej z pracy z naszą młodzieżą!