Walne Zgromadzenie RAM 2015 - relacja

W dniu 5 grudnia 2015 r. w parafii św. Krzyża w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ruchu Apostolstwa Młodzieży.

Rozpoczęło się ono adoracją Pana Jezusa. Po adoracji miało miejsce spotkanie moderatorów, podczas którego omówiono bieżące sprawy. Póżniej odbyło się właściwe zebranie walnego zgromadzenia, podczas którego obecni wybrali nowy skład Rady RAM, wysłuchali przedstawionego przez ks. Pawła Kubaniego sprawozdania z działalności RAM w poprzednim roku, uzupełniono również skład Komisji Rewizyjnej. Podczas zgromadzenia podjęto także decyzję o utworzeniu zespołu, który zajmie się promocją Ruchu Apostolstwa Młodzieży podczas zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

Obrady Walnego Zgromadzenia zakończyły się Mszą Świętą w kościele św. Krzyża.

 

 • RAM-1
 • RAM-10
 • RAM-11

 • RAM-12
 • RAM-13
 • RAM-14

 • RAM-15
 • RAM-2
 • RAM-3

 • RAM-4
 • RAM-5
 • RAM-6

 • RAM-7
 • RAM-8
 • RAM-9