Zmarł Prałat Antoni Sołtysik

W dniu 26 maja 2018 roku zmarł śp. ks. Prałat Antoni Sołtysik. 
Był u początku GA RAM z polecenia Ks. Kardynała Karola Wojtyły.
To wyjątkowy kapłan. Całe swoje życie poświęcił młodym.
Uroczystości pogrzebowe odbęd
ą się w dwóch etapach:

* wtorek, 29.05, godz. 15.00 - tzw. Importa czyli wprowadzenie do kościoła św. Mikołaja

* środa, 30.05,  godz. 15.00 - pogrzeb, także w kościele św. Mikołaja w Krakowie.

 

Zwracamy się z prośbą do członków RAM- u o liczny udział w uroczystościach.