Forum Młodych

To odpowiedź na słowa Św. Jana Pawła II, który pragnął, aby każda Niedziela Palmowa była Światowym Dniem Młodzieży na szczeblu diecezjalnym – papież chciał,
aby młodzież w każdej archidiecezji spotkała się razem ze swoim biskupem, aby się modlić, rozmyślać nad prawdami wiary oraz celebrować radość spotkania.

Pierwsze Forum Młodych odbyło się 13. kwietnia 2003 roku pod hasłem „Oto Matka Twoja” i było wydarzeniem jednodniowym. Obecnie program jest rozłożony na 3 dni, od piątku do Niedzieli Palmowej. Uczestnicy korzystają z gościnności VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, w którym organizowana jest baza noclegowa wraz z wyżywieniem. Również tutaj odbywają się prelekcje zaproszonych gości.

Forum zaczyna się w piątkowy wieczór Drogą Krzyżową z możliwością przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Po Drodze Krzyżowej odbywa się Eucharystia.
Sobota to dzień, w którym przez różne wydarzenia przybliża się treści związane z tematem Forum, którym zawsze jest Orędzie Papieża na Światowy Dzień Młodzieży.

W Niedzielę Palmową Forum Młodych udaje się na Wawel – młodzież celebruje centralne uroczystości, zgromadzona przy swoim arcybiskupie. Podczas pochodu
na Wawel oraz przez cały czas trwania Forum, uczestnikom towarzyszy kopia krzyża ŚDM. Jest to wyraz troski o prawdę krzyża, która jest centralnym punktem odniesienia w życiu każdego chrześcijanina.

Forum Młodych to szczególna celebracja radości wiary przeżywanej we wspólnocie – Młody Kościół spotyka się na modlitwie i wspólnym towarzyszeniu sobie nawzajem na ścieżce zmierzającej do spotkania z Bogiem. Idea Forum, którą zapoczątkował papież Jan Paweł II, ma na celu uświadomienie młodemu człowiekowi, że na ścieżce wiary nie jest sam, że wspólnota chce mu towarzyszyć i że może czerpać z tego skarbca pełnymi garściami.

„Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” /Ap 22, 17/

 

KLIKNIJ w logo poniżej i dowiedz się więcej