Grupy Apostolskie Ruch Apostolstwa Młodzieży
Archidiecezji Krakowskiej 

ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
www.grupyapostolskie.pl

NIP: 676 236 18 86
REGON: 120567834

Godziny otwarcia Duszpasterstwa:

Poniedziałek zamknięte
Wtorek 10.00 - 17.00
Środa 10.00 - 17.00
Czwartek 10.00 - 17.00
Piątek 10.00 - 14.00

 

Kontakt

tel. (12) 628-82-29
kom. 785 194 568

email: biuro@grupyapostolskie.pl

 
 
 
KONTO BANKOWE
(wpłaty na rekolekcje, darowizny na cele statutowe)

Grupy Apostolskie - Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
Bank Pekao SA I Oddział Kraków
62 1240 1431 1111 0010 1634 4243

KONTO BANKOWE
(wynajem domów rekolekcyjnych)

Grupy Apostolskie - Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
Bank Pekao SA I Oddział Kraków
ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
69 1240 4533 1111 0010 9581 7117

1%

Przekazując 1% podatku wpisując w swojej deklaracji rocznej PIT następujące informacje:
KRS 0000339553 wpisując jednocześnie cel szczegółowy: GRUPY APOSTOLSKIE

 

 

Moderator Grup Apostolskich Archidiecezji Krakowskiej

ks. Marcin Rozmus
tel. 694 16 56 16
moderator@grupyapostolskie.pl

Współpracownik

ks. Dariusz Biernat

Pracownicy w Duszpasterstwie

p. Paulina Rutkowska
an. Marlena Smarduch

 

 

Funkcje w Stowarzyszeniu

Rada RAM 2021-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. Marcin Rozmus - moderator RAM
ks. Dariusz Biernat - z-ca moderatora RAM
p. Paulina Rutkowska - pracownik Duszpasterstwa
an. Marlena Smarduch - pracownik Duszpasterstwa
mod. Agnieszka Gawlak - Sekretarz Stowarzyszenia
mod. Natalia Bajerek - Skarbnik Stowarzyszenia
mod. Konrad Wrocławiak - z wyboru
mod. Agnieszka Łyczak - z wyboru
mod. Angelika Małkowska - z wyboru
mod. Wojciech Kłeczek - z wyboru
mod. Aleksandra Sieczkowska - z wyboru
an. Magdalena Jaśkowiec - z wyboru
an. Jakub Kusiak - z wyboru
an. Amelia Cyganik - z wyboru
an. Patrycja Widyna - z wyboru
an. Jakub Kusak - z wyboru
an. Wojciech Krupa - z nominacji
an. Daria Rembilas - z nominacji
an. Agnieszka Budz - z nominacji
an. Dominika Buczek - z nominacji


Komisja Rewizyjna RAM


mod. Sara Bounaoui
an. Joanna Madej
an. Grzegorz Ziarko 

Zespół ds. grup parafialnych

 

mod. Agnieszka Łyczak
mod. Agnieszka Gawlak
mod. Aleksandra Sieczkowska
an. Wojciech Krupa

Zespół ds. finansowych Stowarzyszenia (pozyskiwanie funduszy, darczyńców)


mod. Natalia Bajerek
mod. Wojciech Kłeczek
an. Magdalena Filipek

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

mod. Wojciech Kłeczek

 

Delegat RAM do Rady Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej


mod. Konrad Wrocławiak
an. Patrycja Widyna

 

Delegat RAM na XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - etap diecezjalny

mod. Agnieszka Gawlak

 

Redakcja Programu Formacyjnego na rok 2021/2022


mod. Agnieszka Gawlak
mod. Aleksandra Sieczkowska

Duszpasterstwo Akademickie RAM (DAR)


mod. Wojciech Kłeczek
an. Marlena Smarduch

 

Schola RAM

 

vacat

 

Redaktor Naczelny AMICUSa

 

vacat

 

Służba Liturgiczna RAM

 

an. Jakub Kusiak

 

Opiekun Sztandaru RAM

 

an. Agnieszka Budz

 

Kronika RAM

an. Marlena Smarduch